Afbouw oude werkplekomgeving

Werkplekdiensten
Paragraphs

Omdat de migraties naar Maximaal Digitaal nagenoeg zijn afgerond, worden de oude werkplek (WPaaS) diensten binnenkort stopgezet. Dit gebeurt in verschillende fases.

Entiteiten met een actief migratieproject bij HB-plus zijn niet geïmpacteerd en kunnen nog tot het einde van hun project gebruik maken van deze diensten.

Eerste diensten die worden stopgezet

De volgende diensten worden stopgezet in de komende weken:

 • Alle WPAAS 1.0 mailboxen:
  • Gedeelde mailboxen
  • Persoonlijke mailboxen
  • Applicatiemailboxen
  • Archiefmailboxen
  • Distributielijsten
 • Toegang tot de WPAAS 1.0 Lync-omgeving
 • Toegang tot de WPAAS 1.0 MobileIron-omgeving
 • Toegang tot WPAAS 1.0 SharePoints
Identificatie actieve gebruikers WPaaS-diensten

Via de controlerapporten en CMBD2 kan je nagaan wie van je medewerkers nog actieve oude WPAAS 1.0 diensten heeft. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met de Service Delivery Manager (SDM) Tom De Wée. Voor applicatiemailboxen kan je ook je applicatiemanager contacteren.

Toegang tot Lync/Skype

In een eerste fase wordt de toegang tot de WPAAS 1.0 Lync-omgeving stopgezet. Deze aanpassing wordt doorgevoerd op woensdag 12/02/2020 om 09u00. Gebruikers die na deze datum problemen ondervinden om aan te melden met hun oude @ict.vlaanderen account, raden wij aan om met hun O365 e-mailadres in te loggen om een verbinding te leggen met de nieuwe Skype-omgeving.

Update 2 maart 2020

In navolging van de eerder verstuurde communicatie omtrent de afbouw van de oude werkplekdiensten (WPaaS) delen wij u graag de vervolgstappen en planning mee.

Op woensdag 12/02 werd de eerste fase afgerond met het stopzetten van de Lync-diensten. Deze eerste fase was een succes en wij hebben hieromtrent geen incidenten geregistreerd bij de servicedesk.

In een tweede fase, die eind vorige week gelanceerd werd, werd het bestelportaal aangepast waardoor er geen werkaanvragen m.b.t. deze oude werkplekdienstenmeer ingediend kunnen worden. Enkel voor de oude mailforwardingdienst en de oude SharePointomgeving zijn er nog een aantal werkaanvragen beschikbaar.

Bestaat er toch nog een nood om een werkaanvraag in te dienen m.b.t. deze oude diensten dan kan u hiervoor best contact opnemen met de bevoegde SDM (Tom De Wée).

De volgende stappen die ondernomen worden:

 • Woensdag 04/03: Deactivatie van alle WPAAS 1.0 mailboxen
  • Gedeelde mailboxen
  • Persoonlijke mailboxen
  • Archiefmailboxen
  • Distributielijsten

Opmerking: Applicatiemailboxen zijn niet geïmpacteerd en zullen actief blijven. Voor verdere vragen gelieve contact op te nemen met uw applicatieverantwoordelijke.

 • Woensdag 11/03: Stopzetten toegang tot de oude SharePoint omgeving (uitgezonderd voor de entiteiten die nog een migratietraject bij HB-plus hebben lopen)
 • Woensdag 18/03: Stopzetten toegang tot de oude Mobile Iron omgeving

Via de controlerapporten en CMBD2 kan je zien wie van je medewerkers nog actieve oude WPAAS 1.0 diensten heeft. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met SDM Tom De Wée.

Update 9 maart 2020

In kader van het stopzetten van de oude werkplekomgeving werd op woensdag 04/03 de tweede fase afgerond met het stopzetten van de mailboxen. Ook deze fase was een succes en wij hebben hieromtrent geen incidenten geregistreerd. Om impact op de applicatiemailboxen te vermijden werden de gedeelde mailboxen nog niet stopgezet, dit werd uitgesteld tot de derde fase op woensdag 11/03.

In de derde fase op woensdag 11/03 zullen wij de volgende diensten stopzetten:

 • SharePoint op de HMC omgeving (uitgezonderd voor departement Audit Vlaanderen en Departement Kanselarij en Bestuur)
 • OneDrive op de HMC omgeving  (uitgezonderd voor departement Audit Vlaanderen en Departement Kanselarij en Bestuur)
 • Gedeelde mailboxen (uitgezonderd applicatiemailboxen)

Via de controlerapporten en CMBD2 kan u zien wie van uw medewerkers nog actieve oude WPAAS 1.0 diensten heeft. Bij twijfel kan u steeds contact opnemen met de uw SDM Tom De Wée.

Vragen of problemen?

Bij vragen of problemen kan je steeds contact opnemen met de servicedesk (02/553 9000 – servicedesk@vlaanderen.be).

Gerelateerde artikels