DXC Technology en Proximus ondersteunen ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’

Steun
Paragraphs

De Vlaamse overheid richtte, met ondersteuning van Imec en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid, de taskforce ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’ op.

Deze taskforce zorgt voor slimme, digitale oplossingen voor maatschappelijke problemen en de uitdagingen tijdens de COVID-crisis. We werken en leven immers meer digitaal nadat de overheid ingrijpende maatregelen nam om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo bracht de taskforce o.a. alle digitale initiatieven, die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken, in kaart.

Aan bedrijven, beroepsorganisaties en verenigingen werd gevraagd om een digitale oplossing aan te bieden die bedrijven, de maatschappij en/of overheden kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis. Ook DXC Technology en Proximus (de deelgenoten binnen HB-plus) leverden hun bijdrage.

DXC Technology

Bij DXC Technology kan je enerzijds terecht voor een snelle en korte doorlichting om de efficiëntie en de effectiviteit van het virtueel samenwerken in uw bedrijf of organisatie te verhogen, en anderzijds voor de realisatie van digitale platformen voor het verwerken van steunmaatregelen of dossiers.

Proximus

Proximus biedt gratis wifi aan voor scholen en ziekenhuizen, en gratis videoraadpleging voor artsen. Daarnaast kan er ook kosteloos gebruik gemaakt worden van het online DocDrop platform om postdocumenten te digitaliseren en verzenden.

  • Gratis videoraadpleging voor alle artsen: Doctena, het digitaal platform voor het maken van medische afspraken, lanceert in samenwerking met Proximus, een videoconsultatie oplossing voor alle artsen en hun patiënten.
  • Wifi voor afstandsonderwijs: Toegang tot het Proximus Public WiFi-netwerk is voor de duur van de coronacrisis gratis voor leerlingen die het thuis niet breed hebben.
  • Documenten elektronisch verzenden: Met Proximus Docdrop kunt u als onderneming uw facturen of andere documenten op verschillende manieren verzenden in elektronisch formaat, naast de mogelijkheid om evenzeer via post te verzenden.
  • Gratis wifi voor noodhospitalen en triagecentra: Om de maatschappij te ondersteunen, heeft Proximus besloten om tijdelijke wifi acces points gratis aan te bieden voor noodhospitalen en triagecentra.
Vlaanderen Helemaal Digitaal

Deze lijst wordt nog verder aangevuld en is raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helemaal-digitaal.