Infosessie 'Dataclassificatie, gegevensbescherming en GDPR'

Datum

Inschrijven mogelijk tot

Locatie

Herman Teirlinckgebouw - lokaal 01.43 (Toots Thielemans)

HB-plus en Het Facilitair Bedrijf organiseren, in samenwerking met V-ICT-OR en Privacy Perfect, een infosessie over dataclassificatie, gegevensbescherming en GDPR.

Dataclassificatie

Vlaanderen richtte een adviesorgaan op dat aanbevelingen formuleert voor Vlaamse ondernemingen m.b.t. het classificeren van gevoelige data. Alvorens een categorisatie door te voeren, dien je echter eerst de exacte context en achtergrond van elk type dataklasse te begrijpen met als doel het uitwerken van extra beveiligingsmechanismen per type data.

Johan Smekens, security officer van Het Facilitair Bedrijf, licht dit verder toe.

V-ICT-OR catalogus

V-ICT-OR, de Vlaamse ICT Organisatie, investeerde de afgelopen jaren in een projectmatige uitwerking van bepaalde thema’s die leven op het lokale overheidsniveau.

Kurt Pennick en Pascal D’Eer leggen uit dat er vanuit het kenniscentrum een basis werd gelegd van samenwerkingsverbanden en bronnen waarop nu kan voortgebouwd worden.

De samengestelde visie naar de nabije toekomst toe focust zich dan ook voornamelijk op de uitbouw van een ambtelijke stuurgroep over automatiseringsprojecten en informatiesystemen, de uitbouw van een competentiecentrum, het eenduidig vertalen van de norm voor informatieveiligheid en het onderzoeken van de mogelijkheden van een standaardisatie gekoppeld aan authentieke gegevensbronnen.

Informatieveiligheid

Sinds de indienstelling van de GDPR-wetgeving stelden veel Vlaamse entiteiten een functionaris voor gegevensbescherming aan die het risicobeleid van een VO in kaart brengt. Vanuit een centrale VO-werkgroep werd een algemeen informatieveiligheidsbeleid opgesteld. Om dit model in uitvoering te brengen is het cruciaal dat de DPO nauw samenwerkt met de ICT en IT Security medewerkers om een succesvol operationeel datamodel te kunnen uitwerken. Met jaren ervaring in deze omgevingen verschaft Nicolas Delcroix meer inzicht in de best practices voor een optimale interne samenwerking.

Automatisatie in Informatieclassificatie 

Privacy Perfect

De gegevensverwerking van kritische data verloopt momenteel vaak niet op uniforme of geconsolideerde wijze. Privacy Perfect richtte hun model op de automatisatie van deze gegevensverwerking en wil tijdens deze sessie graag delen hoe dit op een geoptimaliseerde manier kan aangepakt worden.

Agenda:

  • 14u00: Verwelkoming·
  • 14u15: Intro: dataclassificatiemodel (Johan Smekens & Maarten Keisers)·
  • 14u30: De V-ICT-OR catalogus (Kurt Pennick & Pascal D’Eer)
  • 15u00: Hoe benaderen Vlaamse Organisaties (VO’s) de GDPR-wetgeving op een geoptimaliseerde manier?  Best Practices voor DPO's en security officers om gezamenlijke  acties te ondernemen (Nicolas Delcroix Senior DPO & Risk manager)
  • 15u30: GDPR Automation tooling (Privacy Perfect)
  • 16u00: Vragen en antwoorden - informeel netwerkmoment met een hapje en een drankje

Voor wie?

Security officers; DPO's en veiligheidsadiviseurs; eigenaars van systemen, applicaties of gegevens; IT-verantwoordelijken

Inschrijven: