Aanpassingen HB-pluspuntportaal

Bestelportaal
Paragraphs

Er werden een aantal aanpassingen aan het bestelportaal van HB-plus doorgevoerd.

Thuislevering van hardwareproducten

De mogelijkheid tot thuislevering werd uitgebreid voor de volgende producten: docking stations, monitoren, (lokale) printers, pc’s en toebehoren.

Bestelportaal

Let wel, het betreft enkel aankoop van producten met levering zonder diensten (zoals installatie of andere tussenkomst van een technieker).

Extra opties bij ‘activatie van een O365 of mail-only abonnement voor een gebruiker’

Mogelijkheid om voorkeursadres op te geven bij activatie van een O365 of mail-only abonnement voor een gebruiker

Het automatisch gegenereerde e-mailadres van een nieuwe gebruiker kan voortaan aangepast worden door de optie ‘Wijzigen voorgesteld e-mailadres’ aan te vinken. Op 05/11 werd hierop een correctie aangebracht waardoor eventuele spaties in voornaam of achternaam in het voorgestelde e-mailadres worden verwijderd (i.p.v. vervangen door een punt), conform de geldende standaard.

Registratie van de gebruiker in CMDB2

Deze optie laat toe om een nieuwe gebruiker meteen ook in CMDB2 te registreren als onderdeel van de uitvoering van de aanvraag. Hierdoor dient men niet meer te wachten op de eerstvolgende synchronisatie met CMDB2. Omdat deze registratie een extra manuele tussenkomst vereist werd ervoor geopteerd om deze optie standaard niet aan te vinken, en de registratie enkel uit te voeren op uitdrukkelijke vraag.

Bestelportaal

 

Aanpassing van omschrijving bij splitplanaanvragen

Verduidelijking van de modaliteiten voor activatie van een splitplan:

Bestelportaal

Toevoegen veld voor telefoonzone bij activatie bedrijfstelefonie in Teams voor een gebruiker

Bij het aanvragen van een nieuw telefoonnummer is het voortaan mogelijk om het zonenummer op te geven.

Bestelportaal

 

Voor vragen kan je steeds terecht bij HB-pluspuntportaal@hbplus.be.

Gerelateerde artikels